Rezervační a storno podmínky

Rezervační a storno podmínky


Rezervace
Poptávky na pobyt jsou přijímány telefonicky nebo písemnou či elektronickou formou.
Předběžná rezervace je potvrzena vystavením zálohové platby za pobyt na náš účet.
Záloha
Záloha na pobyt činí 50% hodnoty pobytu, splatnost je 10 pracovních dnů od data vystavení zálohové faktury, jinak předběžná rezervace zaniká. Připsáním částky na účet přijímá ubytovatel rezervaci jako závaznou. Číslo účtu ČSOB : 213617477/0300 Součástí zálohové faktury je rozpis plateb s termínem doplatku částky za pobyt. Doplatek ceny musí být uhrazen před zahájením pobytu v termínu dle rozpisu plateb v zálohové faktuře.
Platba
Doplatek ceny musí být uhrazen před zahájením pobytu v termínu dle rozpisu plateb v zálohové faktuře. Doplatek ceny za pobyt probíhá provedením bezhotovostní platby se splatností 10 pracovních dnů před začátkem pobytu na základě vystavení doplatkové faktury, která Vám bude zaslána nejpozději 20 dní před zahájením pobytu. Nebude-li doplatek včas uhrazen v předepsaném termínu, propadá záloha v plné výši a rezervace je bez náhrady zrušena. Doplatek za pobyt lze provést po domluvě i hotově nejpozději však v den nástupu.
Storno
Stornopoplatek za zrušení pobytu před termínem pobytu:
> méně než 14 dnů (včetně) = 50% z celkové ceny objednaného pobytu
> méně než 7 dnů (včetně) = 70% z celkové ceny objednaného pobytu
> méně než 3 dny (včetně) = 100% z celkové ceny objednaného pobytu
Nástup
Ubytování bude připraveno mezi 14,00-19,00 hodinou.
Neohlásí-li host nejpozději v den nástupu případný pozdější příjezd, je apartmán / pokoj nabídnut bez náhrady dalšímu případnému zájemci.
Storno poplatky za stravovací a další služby
> 7 - 1 den 50%
> v den konání akce 100%
Nevyužití objednané ubytovací kapacity nebo služeb se považuje za storno v den nástupu.

Storno poplatky se účtují i při nevyužití objednané ubytovací kapacity nebo objednaných služeb.